Търсене

Съвети за разширено търсене

 • Въведете думите, които искате да търсите, разделени с интервали, напр. пътека за катерене
 • Ползвайте OR (главни букви), когато няма значение коя от двете думи, напр. конкурс OR поръчка
 • Ползвайте кавички, когато искате да намерите точна фраза, напр. "Народно Събрание"
 • status: търсене, базирано на състоянието или предишно състояние на заявлението, вижте таблица на състоянията по-долу.
 • variety: за да зададете тип на нещо за търсене, вижте таблицата със свойства по-долу.
 • requested_from:home_office за да търсите заявления от Home Office, като пишете името както в URL.
 • requested_by:julian_todd за да търсите заявления, направени от Julian Todd, като пишете името както в URL.
 • commented_by:tony_bowden за да търсите коментари, направени от Tony Bowden, като пишете името както в URL.
 • request: за да ограничите конкретно заявление, като пишете заглавието както в URL.
 • filetype:pdf за да намерите всички отговори с приложен PDF файл. Или опитайте така: txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Напишете 01/01/2013..14/01/2013, за да видите само случилото се през първите две седмици на януари.
 • tag:charity за да намерите всички публични органи или заявления с даден маркер. Може да включите повече маркери, и стойности на маркери, напр. tag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633. Забележете, че по подразбиране може да напишете който и да е маркер и че трябва да поставите AND само ако искате всички да се съдържат в резултатите.
 • Прочетете за детайлните оператори за търсене, като приближения и заместващи символи.

Таблица на състоянията

Всички опции по-долу могат да се използват със status или latest_status преди двоеточието. Например, status:not_held ще намери заявления, които някога са били маркирани като not held; latest_status:not_held ще върне само заявленията, които в момента са маркирани като not held.

status:waiting_responseОчаква отговор на публичния орган
status:not_heldПубличният орган не разполага с исканата информация
status:rejectedЗаявлението беше отхвърлено от публичния орган
status:partially_successfulЧаст от поисканата информация беше получена
status:successfulЦялата поискана информация беше получена
status:waiting_clarificationПубличният орган желае пояснение на част от заявлението
status:gone_postalПубличният орган би желал или вече е отговорил по пощата
status:internal_reviewЧака публичния орган да завърши вътрешно разглеждане на тяхната обработка на заявлението
status:error_messageПолучено е съобщение за грешка, подобно на грешка при доставяне.
status:requires_adminСтранен отговор, изисква вниманието на екипа на Питай ги
status:user_withdrawnТова заявление беше изоставено от заявителя поради някаква причина

Таблица на разновидностите

Всички опции по-долу могат да се използват с variety или latest_variety преди двоеточието. Например, variety:sent ще намери заявления, които някога са били изпратени; latest_variety:sent ще върне само заявленията, които в момента са маркирани като изпратени.

variety:sentОригиналното заявление е изпратено
variety:followup_sentПояснително съобщение, изпратено от заявителя
variety:responseОтговор от публичен орган
variety:commentДобавен е коментар към заявление
variety:authorityПубличен орган
variety:userПотребител на Питай ги