Следване на този орган

0 души следват този орган

Още за този орган

Сайт на публичния орган
Имейл адрес за ДдИ
Поискайте да обновим имейла за ДдИ

Заявления за достъп до информация към

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Публичен орган

Държавни органи - Изпълнителна власт - Държавни институции създадени със закон

Заявления за достъп до информация, направени чрез този сайт

До Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ все още никой не е отправил заявление за Достъп до информация чрез този сайт.