Първо, напишете името на публичния орган, от който искате информация. По закон, те трябва да отговорят (ето защо).