Не сте доволни от получения отговор?

Ако Вие ...

 • не сте получили отговор в рамките на 14 работни дни
 • не сте получили цялата, поискана от Вас информация или
 • заявлението Ви беше отхвърлено, но без основателна законна причина

... Вие можете

 1. Ask for an internal review at the public authority.
 2. If that doesn't help, complain to the Information Commissioner.
 3. Either way, also use other means to answer your question.

1. Asking for an internal review #

At the bottom of the relevant request page on Питай ги choose "request an internal review". Then write a message asking for an internal review of your request. You may want to include a link to the request page, to make it clear which request you are talking about.

Internal reviews should be quick. If one takes longer than 20 working days then the authority should write and let you know, and it should never take longer than 40 working days (see this good practice guide). You will then either get the information that you originally requested, or you will be told that the review upholds the original decision.

2. Complaining to the Information Commissioner #

If you are still unhappy after the public authority has done their internal review, then you can complain to the Information Commissioner. To do this read Complaints about Freedom of Information on the Information Commissioner's website. If you requested information from a Scottish authority, then appeal to the Scottish Information Commissioner.

To make it easier to send the relevant information to the Information Commissioner, either include a link to your request on Питай ги in your complaint or print out the whole page of your request and all attachments.

Питай ги has no special facilities for handling a request at this stage - it passes into the Information Commissioner's system. You can leave annotations on your request keeping people informed of progress.

A warning. There is a backlog of work at the Information Commissioner, and it can take literally years to get resolution from them. If you reach this point, you should accept that you won't get the information quickly by this means. Maybe you want to help the fight to improve Freedom of Information, or maybe getting the information slowly is still worthwhile. You can also try and get the information by other means...

3. Използване на други средства за достигане до информацията #

Може да опитате да достигнете целта на разследването си по други начини.

 • Направете ново Заявление за ДдИ за обобщена информация, или за документация, свързана индиректно с материята, обект на отказаното заявление. Питайте ни ако останете без идеи.
 • Ако има замесени други публични органи или публични компании, направете запитвания за ДдИ към тях.
 • Пишете до Вашия Народен представител или друг политик, (чрез WriteToThem за UK) и поискайте съдействието му, за да достигнете до отговора. Депутатите могат да пишат директно до министрите или министерствата и могат да отправят писмени въпроси в Народното събрание. Съветниците в местните власти могат да говорят директно със служителите в общините.
 • Попитайте други изследователи, работещи по подобни изследвания за идеи. Вие може да опитате да се свържете с тях като разгледате страниците на регистрираните в този сайт потребители. Може да има форум или група в Интернет, които те често да посещават.
 • Опитайте се да съберете хора, които да мислят и действат заедно с Вас. Например, можете да организирате среща със служители на органа.